It-pædagogiske nøglepersoner på Aalborg Handelsskole

Navn mail
Lars Ringgaard Kristensen lrkr@ah.dk
Torben Vesterager tve@ah.dk
Jette Baand Christensen jebc@ah.dk
Tina Schrøder tsc@ah.dk
Jan Fridlev Jensen jafj@ah.dk
Rikke Urth rgu@ah.dk
Annette Jakobsen atj@ah.hk

Funktionsbeskrivelse for IT-pædagogiske nøglepersoner på Aalborg Handelsskole

 • Være ambassadør for anvendelse af digitale læremidler i undervisningen
 • Give råd og vejledning for nærmeste kollegaer
 • Aftale med den lokale leder, hvilket fokus man som IT-nøgleperson skal have
 • Udvikle lokal interviewguide i samarbejde med afdelings øvrige nøglepersoner
 • Indgå i netværk med øvrige IT-nøglepersoner (lokalt og eksternt i DEIN projektet)
 • Være sparringspartner og mentor for udvalgte projektdeltagere (kollegaer)
  • Indledende interview med henblik på at synliggøre en problemstilling, der kan løses vha. digitale læremidler
  • Opstille mål og deadlines i samarbejde med projektdeltager
  • Opfølgende samtaler med projektdeltager (status, erfaring og næste step)
  • Støtte projektdeltageren, og vise vejen ved udfordringer (fx at henvise til hjælperessourcer)
  • Afsluttende interview med projektdeltager med henblik på yderligere udvikling
 • Kollegaer, nøglepersonen skal være mentor for, udvælges i samarbejde med nærmeste leder