Aktivitets- og tidsplan for hovedaktiviteter i Digitaliseringsprojektet

Fire hovedaktiviteter i projektet:

  1. Organisatorisk forankring og udvikling af virtuelle og digitale læringsrum. (Der afvikles 3 workshops facilliteret af AaU). Første workshop er fælles. Øvrige separate.
  2. Kompetenceudvikling af undervisere, it-nøglemedarbejdere og ledere. (Der kompetenceudvikles 246 undervisere, ca. 15 ledere og ca. 19 it-nøglemedarbejdere).
  3. Gennemførelse af it-screeninger og it-introforløb. (Der screenes min. 1.710 elever. 40 % vurderes (min. 684 elever) at have behov for it-introforløb af varighed på ca. 20 timer.
  4. Gennemførelse af digitalt understøttede undervisningsforløb. (1.710 elever fordelt på 114 hold).

2022: januar – marts: Evaluering, afsluttende konference, slutafrapportering, mm