Læringsvideoer og Tegneprogram Ruster Elever på TECHCOLLEGE til en Digital Fremtid

At løse nutidens arbejdsopgaver som faglært kræver mere end blot en murerske eller skruetrækker.
I dag spiller digitale redskaber en stor rolle i mange fag, og på TECHCOLLEGE arbejder man med digitale undervisningsforløb for at gøre eleverne klar til at bruge fagenes forskellige teknologier.
Det sker som et led i projektet med digitale erhvervsskoler i Nordjylland, som skolen er en del af.

LÆS MERE

IT-introduktion Hjælper Nye Elever på TECHCOLLEGE Godt i Gang

Selvom IT på mange måder er en del af de fleste folks dagligdag, så kan vi ikke antage, at alle elever på erhvervsuddannelserne kan finde ud af at bruge funktioner og værktøjer optimalt.

Sådan er konklusionen i hvert fald hos IT-pædagogisk medarbejder Palle Nielsen fra TECHCOLLEGE.


LÆS MERE

DEIN screeninger og introforløb


På AMU Nordjylland er det besluttet at screene alle der starter på GF2. De bliver tilbudt screening i opstartsugen og efterfølgende deltagelse i introforløbet.

På et enkelt optag har vi dog screenet i forbindelse med optagelses samtalen, så eleverne er afklaret inden start på forløbet.


LÆS MERE