Socialfondsprojekt Digitalt understøttede erhvervsuddannelser i Nordjylland (DEIN)

Hovedaktiviteterl Alt
1. Organisatorisk forankring og udvikling af virtuelle og digitale læringsrum.
Faciliteres af Aalborg Universitet.
4 skoler
2. Kompetenceudvikling af ledere, it-pædagogiske nøglepersoner og undervisere.

• Kompetenceudviklingsforløbene for ledere er af 2 dages varighed.
• Kompetenceudviklingsforløb for it-pædagogiske nøglepersoner af 5 dages varighed.
• 246 undervisere, som primært underviser på eud på de fire skoler, skal deltage i kompetenceudviklingen.

Kompetenceudviklingsforløbene for underviserne er af 5 dages varighed, og der er 5 dage til forberedelse samt til planlægning af digitalt understøttede under-visningsforløb af gennemsnitligt 52 timers varighed, og som efterfølgende gennemføres på udvalgte klasser og hold.

Kompetenceudviklingen i projektet gennemføres af Professionshøjskolen Absalon og Erhvervspædagogisk Udviklingscenter (EPUC).
15 ledere

19 it-pæd nøglepersoner

246 undervisere
3. Planlægning af it-screeninger og it-introforløb Fælles
4. Gennemførelse af it-screeninger og it-introforløb.

• Alle deltagende elever skal it-screenes.
• 40 % (min. 684 elever) vurderes at have behov for it-introforløb. Varighed ca. 20 timer.
• It-screeningerne og it-introforløbene gennemføres på de enkelte skoler inden de digitalt understøttede undervisningsforløb af gennemsnitligt 52 timer varighed gennemføres.
Min. 1.710 elever screenes.

Min. 684 elever introforløb
5. Gennemførelse af de digitalt understøttede undervisningsforløb.Min. 1.710 elev.

Output og resultater

OutputAntal deltagere.1.710 elev.
Resultater(effekter) Antal deltagere, der er i gang med en erhvervsuddannelse umiddelbart efter deltagelsen.

(10 % flere elever end normalt gennemfører uddannelserne pga. den digitalt understøttede undervisning).
1.506 elev.
Projektspecifikke
resultater
Antal flere elever end der normalt gennemfører uddannelserne pga. den digi-talt understøttede undervisning.138 elever

Evaluering COWI

Spørgsmål til eleverne
Er eleven blevet mere motiveret for undervisningen via brug af digitale teknologier i undervisningen?
Har eleven opnået større læringsudbytte af undervisningen ved brug af digitale tek-nologier?