Eleverne på Gf2 smed på EUC Nord gennemfører i løbet af deres grundforløb flere små projektforløb. Udviklingen i projekterne går fra at være meget stilladseret med den faglige dokumentation opdelt i tydelige del-elementer til det afsluttende selvstændige projekt.

Smedefaglærerne Jacob Bak Højbjerg og Jan Lehman har i hvert deres DEIN-undervisningsforløb arbejdet med at stilladsere projektforløbet.

Projekterne er opdelt i delelementer som tydeliggør progression og med tilhørende undervisningsmaterialer, som er relevante på netop dette tidspunkt i projektprocessen. Eleven skal dokumentere sit eget arbejde undervejs med billeder, og skal aflevere både projektrapport, produkt og ppt/portfolio over processen.

Undervejs anvendes forskellige digitale læringsressourcer, som de introduceres til løbende. Nogle af disse ressourcer introduceres ved hjælp af introfilm, f.eks tegneprogrammet inventor. 

De to projektforløb bygger oven på hinanden. Det er derfor vigtigt at eleverne kommer godt fra start, og får en god feedback/feedforward inden de går i gang med næste projekt. ”Ved at give eleverne en konkret og løbende tilbagemelding, håber vi at de vil være mere motiverede og involverede i deres næste projekt”, siger Jan og Jacob. ”Det giver også mulighed for at skrue op for sværhedsgraden til de dygtige elever – udfordre dem på deres niveau i stedet for at de løser en standardopgave med standardmål og metoder” fortsætter de to faglærere.

I itslearning kan eleverne let finde tilbage til lærernes tilbagemelding, og se/høre hvad det nu lige var som blev fremhævet.

Forskellige digitale teknologier understøtter projektarbejdet og elevernes proces undervejs:

Pc og mobil
Kamera
itslearning
Tegneprogram inventor
Word, excel, billedredigering, ppt, mv


Pædagogiske mål:

  • Motivering
  • Involvering
  • Feedback/evaluering
  • Differentiering
  • Variation i undervisningen