Selvom IT på mange måder er en del af de fleste folks dagligdag, så kan vi ikke antage, at alle elever på erhvervsuddannelserne kan finde ud af at bruge funktioner og værktøjer optimalt.

Sådan er konklusionen i hvert fald hos IT-pædagogisk medarbejder Palle Nielsen fra TECHCOLLEGE.

Allerede fra begyndelsen af projektet med digitale erhvervsskoler i Nordjylland var han tilkoblet som en nøgleperson hos TECHCOLLEGE, og efter en overgang fra faglærer til IT-pædagogisk medarbejder ser han blot et endnu større behov for at få klarlagt elevernes IT-kompetencer.

– Til en start handlede projektet i høj grad om at løfte kompetencerne hos de elever, der havde flest IT-udfordringer, men det, erfarede vi hurtigt, ikke var den rigtige model på TECHCOLLEGE. I stedet udførte vi en IT-screening af alle nye grundforløbselever og begyndte at afvikle 5-6 timers fælles IT-introduktion. På den måde bliver det et fælles løft til gavn for alle nye elever, hvor vi kan sætte ind på de mest generelle udfordringer.

Nyt introduktionsforløb er tilpasset udfordringer og fag

På TECHCOLLEGE har man altid haft et introduktionsforløb til IT, men med IT-screeningen som opstart er det nu muligt at identificere de digitale kompetencer klassevis. Og det giver mange fordele, mener Palle Nielsen.

– Før i tiden handlede introduktionen til IT mest af alt om, at eleverne skulle få installeret de programmer, som skulle bruges i undervisningen. Med resultaterne fra screeningen kan jeg nu tage en snak med faglærerene om, hvilke områder vi klassevis skal sætte ekstra fokus på, og hvordan vi kan få IT-opgaver til at passe ind i en fagrelevant kontekst. På den måde får eleverne lov til at teste funktioner eller værktøjer på en måde, der giver mening sammen med deres uddannelse.

– Jeg tror selvfølgelig ikke, at eleverne får opbygget alle digitale kompetencer på 5-6 timer. Men forløbet er en kvalitetssikring af IT-kompetencerne hos eleverne, og det opfordrer dem til at tænke smart og digitalt, når det passer ind i deres opgaver på skolen.