På AMU Nordjylland er det besluttet at screene alle der starter på GF2. De bliver tilbudt screening i opstartsugen og efterfølgende deltagelse i introforløbet.

På et enkelt optag har vi dog screenet i forbindelse med optagelses samtalen, så eleverne er afklaret inden start på forløbet.

Indtil nu har vi screenet 147 elever og 33% har fået tilbud om introforløbet.

Vi har forsøgt at afvikle introforløbet på forskellige måder

  1. eleverne får mulighed for at vælge en række forskellige datoer (som passer med anden undervisning) hvor de skal møde på introforløbet
  2. eleverne deltager i introforløbet en fast eftermiddag hver uge indtil de er færdige
  3. introforløbet afvikles på 2-3 hele dage i starten af uddannelsen

Det har vist at være rigtig svært at få alle ender til at mødes.

Metode 1:

Jeg kan ikke anbefale denne – elever glemmer nemlig at komme, når det er så individuelt og det er også svært for faglæren at vide hvem der skal til DEIN intro og hvem skal ikke.

Metode 2:

Nok den bedste, fordi det er så fast og alligevel løber over en vis periode, så eleverne på tid til refleksion mellem de enkelte undervisningsgange. Metoden kræver selvfølgelig at der er plads i skemaet til det.

Metode 3:

Den bedste for eleverne er at det er hurtigt overstået.